Άτιτλο

ΥΔΕ

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Πραγματοποιούμε την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη την ίδια μέρα με αυτή της επίσκεψης στο χώρο σας ή το αργότερο την επόμενη. το κόστος είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερο των 100 €. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο ρελέ διαφυγής έντασης, αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί υποχρεωτικά στον πίνακα.