Φωτογραφίες γενικών εργασιών

Χτίσιμο οικίας


Κατασκευή κεραμοσκεπής


Κατασκευή θερμοπρόσοψης οικίας


Τοποθέτηση πλακιδίων


Πλήρες σοβάτισμα οικίας


Χτίσιμο πορομπετόν, ευθυγράμμιση υπάρχοντος τοίχου με πλάκες πολυστερίνης, εγκατάσταση φωτιστικών σημείων και διακοπτών, επίχριση με κόλλα – υαλόπλεγμα και τελική διαμόρφωση.

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards