Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Πραγματοποιούμε την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη την ίδια μέρα με αυτή της επίσκεψης στο χώρο σας ή το αργότερο την επόμενη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο ρελέ διαφυγής έντασης, αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί υποχρεωτικά στον πίνακα.

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards