Συναγερμοί

Μελέτη του χώρου σας και κατασκευή διαγράμματος κάλυψης με έμφαση στους εξωτερικούς χώρους και εφεδρικά στοιχεία όπου απαιτείται.

Επίσης, λόγω της εμπειρίας μας, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής του συναγερμού της οικίας κατά την αρχική φάση κατασκευής (σωλήνωση) της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards