Κατασκευή Γειώσεων

Σε νεοανεγειρόμενες οικοδομές πραγματοποιούμε την κατασκευή της θεμελιακής γειώσεως με πιστοποιημένα υλικά. Σε άλλες περιπτώσεις γίνεται κατασκευή τριγώνου γειώσεως.

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards