Φωτογραφίες Εγκαταστάσεων σε νεόδμητες οικίες

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό από ένα μικρό μέρος εργασιών μας σε νέες οικίες. Σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτει μια τυπική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έχει κατασκευαστεί η απαραίτητη υποδομή για δίκτυο υπολογιστών, ενσύρματο συναγερμό καθώς και κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων.

Οικία 1.


Οικία 2.


Οικία 3.


Οικία 4


Οικία 5

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards