Σπούργιτας

Αρχική Σελίδα

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Σπανός Δημήτριος – Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλος ΤΕΕ.

Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Οικονομικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων!

newspaper templates - theme rewards